ΤτΕ: «Τσίμπησαν» τα επιτόκια των νέων επιχειρηματικών δανείων

Οικονομια

Για «αναμνηστική» φωτογραφία προσφέρεται ο «χάρτης» των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως όλα δείχνουν, εντός του καλοκαιριού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει το σήμα για το τέλος της εποχής των χαμηλών, ακόμη και αρνητικών, επιτοκίων, με το κόστος χρήματος να αυξάνεται σταδιακά, λόγω της ξέφρενης κούρσας του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον περασμένο Απρίλιο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων ήδη πήρε την ανηφόρα καθώς αυξήθηκε στο 4,14%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,10 εκατοστιαίες μονάδες, μια διαφορά η οποία θεωρείται σημαντική σε βάρος των δανειοληπτών, δεδομένου ότι οι αποταμιευτές δεν «βλέπουν» κανένα όφελος ακόμα και για μεγάλα ποσά προθεσμιακών καταθέσεων.

Τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και 3,49% αντίστοιχα, ενώ το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,46εκατοστιαίες μονάδες.

Η εικόνα των επιτοκίων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τους επόμενους μήνες, καθώς η πλειονότητα τραπεζιτών και αναλυτών διεθνώς, σχεδόν προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους που θα ανεβάσει το επιτόκιο τουλάχιστον στο μηδέν από -0,50% σήμερα.

Ο ακριβής χρόνος έναρξης του κύκλου αύξησης των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από την απόφαση της ΕΚΤ για τερματισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων. «Βαρόμετρο» θα αποτελέσουν τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη σε συνδυασμό με το ύψος του πληθωρισμού (θα συγκριθεί το κόστος μείωσης του ΑΕΠ από τα επιτόκια ή της μείωσης του ΑΕΠ από τον πληθωρισμό).

Ήδη οι προσδοκίες αύξησης επιτοκίων έχουν μετακυλιστεί στην καμπύλη επιτοκιακών αποδόσεων κρατικών και εταιρικών ομολόγων, με το κόστος χρήματος να αυξάνεται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Καταθέσεις και Δάνεια

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η εικόνα των επιτοκίων στη χώρα μας έχει ως εξής:

-Για τις νέες καταθέσεις:

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,02% και 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

-Για τα νέα δάνεια:

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,14%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,62%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 11,05%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,40%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,83%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,53%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 65 μονάδες βάσης, τον Απρίλιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 3,49%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,54%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 4,68%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 3,39% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 81 μονάδες βάσης στο 3,44%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,49%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,94% και 6,34% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,01%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,25%.

Επιμέλεια: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ertnews.gr