Συνεργασία Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για ενίσχυση της καινοτομίας

Οικονομια

Συμφωνία συνεργασίας με επίκεντρο την ανάπτυξη της καινοτομίας υπέγραψαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Στόχος είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας και η συστηματική υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή.
Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποστήριξη της συνεργασίας ερευνητών του ΙΤΕ και επιχειρήσεων διοργάνωση συναντήσεων δικτύωσης, υλοποίηση βιομηχανικών διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών, κ.α.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης δήλωσε: «Με τη συμφωνία ΙΤΕ και ΣΕΒ, ενισχύονται οι δεσμοί συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητών μέσα από πρακτικές συνέργειες Έρευνας και Ανάπτυξης και βελτιώνονται οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης.

Πρόκειται για μια διαδικασία με αμοιβαία θετικά αποτελέσματα, που αποτελεί και μια κρίσιμη προϋπόθεση για ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας που με τη σειρά του αποτελεί πυλώνα μιας ανταγωνιστικής οικονομίας με δυνατές, εξωστρεφείς, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και με ουσιαστική αξιοποίηση του εξαιρετικού ερευνητικού μας δυναμικού».

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πρόκειται να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητικού και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Θα προσδώσει, επίσης, νέα δυναμική για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγει το ΙΤΕ σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.
Στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και στην παγκόσμια οικονομίας της γνώσης».

Πηγή: ertnews.gr