Στις 16 Οκτωβρίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Τοπικα


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Α) του άρθρου 56 του Α.Ν. 1565/39 περί οργάνων Διοικήσεως των Ι.Σ. Β) του άρθρου 24 του Β.Δ. της 11-10/7-11-1957 ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο Ν.4512/2018  περί αρχαιρεσιών Ιατρικών Συλλόγων. Γ) του Ν 4512/2018 Δ) την αριθ.   02/ 05-09-2022 απόφαση του Δ.Σ. του  Ι. Σ.Τ και 03/20-05-2022 απ.13481/26-08-2022 απόφαση ΠΙΣ περί καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών

Διαβάστε Περισσότερα: trikalavoice.gr