Ρεβυθούσα: Ξεκίνησε να λειτουργεί η νέα πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης φυσικού αερίου που εγκατέστησε ο ΔΕΣΦΑ

Οικονομια

Η νέα πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης φυσικού αερίου που εγκατέστησε ο ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα για την διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της χώρας, άρχισε να λειτουργεί.

Την έναρξη λειτουργίας του FSU σηματοδοτεί η εκφόρτωση του πρώτου LNG φορτίου από την εταιρεία Mytilineos, στο πλαίσιο της υποχρέωσης των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής της χώρας να τηρούν απόθεμα ασφαλείας.

Η μετάγγιση του φορτίου περίπου 140.000 κ.μ. LNG στο FSU “GASLOG ATHENS”, που έχει μισθώσει ο ΔΕΣΦΑ από την GASLOG ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες με διαδικασία εκφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο (Ship-to-Ship – STS) από το πλοίο ARCTIC PRINCESS, το οποίο κατέπλευσε στον κόλπο των Μεγάρων για αυτό τον σκοπό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο προορίζεται να καλύψει μέρος του στρατηγικού αποθέματος που οφείλουν να τηρούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δεν έχουν δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο. Η υποχρέωση αυτή αφορά στο διάστημα 1ης Νοεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ.

Η λειτουργία του FSU, αυξάνει την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού της Ρεβυθούσας από 225.000 κ.μ. στα περίπου 370.000 κ.μ., δηλ. αύξηση περίπου 70%.

  • «Πολυεργαλείο» η Ρεβυθούσα – Υπερδιπλάσια η χρήση της για εγχώρια αγορά και εξαγωγές φυσικού αερίου

Επιπλέον, προσφέρει στην εγκατάσταση LNG διευρυμένη ευελιξία ως προς την υποδοχή και εκφόρτωση φορτίων LNG, εφόσον καθίσταται πλέον δυνατή η ταυτόχρονη εκφόρτωση (στην προβλήτα της Ρεβυθούσας και στην πλωτή δεξαμενή) δύο πλοίων μεταφοράς LNG, βελτιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αλυσίδα εφοδιασμού της χώρας με υγροποιημένο φυσικό αέριο και εξασφαλίζοντας τα απαιτούμενα αποθέματα για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς κατά τον επερχόμενο χειμώνα.

Πηγή: ertnews.gr