Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Μετεώρων

Τοπικα


Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 279/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΛ46ΜΜΥΗ-ΣΧΤ) απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μετεώρων,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τέσσερα (6) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των  εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών  του Δήμου μας  με την ανάλογη ειδικότητα και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας  τεσσάρων και  δύο…

Διαβάστε Περισσότερα: trikalavoice.gr