Ποιους αφορά η συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης με εξαγορά και αυτασφάλιση (video)

Οικονομια

Σε ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο», ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε δύο νέα εργαλεία για τη βοήθεια των ασφαλισμένων υποψηφίων συνταξιούχων ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κυρίως έρχονται να καλύψουν τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν χαρτιά και διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των 15 ετών ασφάλισης ή των 4.500 ημερών ασφάλισης.

Η πρώτη δυνατότητα δίνει το δικαίωμα καταβολής εισφορών και αναγνώρισης έως και 150 ημερών, με απαραίτητη προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να συμπληρώνει εντός του τρέχοντος έτους το 67ο έτος (έως 31-12-2022), να έχει διακόψει οριστικά την απασχόλησή του και την πραγματική ή την προαιρετική του ασφάλιση.

Το εργαλείο αυτό δεν αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, να μην έχει πάρει σύνταξη από κάποιον άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να μην δικαιούται άλλη μορφή συνταξιοδότησης (πχ αναπηρίας, χηρείας, κλπ).

Επίσης δεν αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε χρόνια, που όμως ασφαλισμένοι των 4.500 ενσήμων ούτως ή άλλως δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, γιατί η εξαγορά προβλέπει να υπάρχουν ήδη 3.600 πραγματικά ένσημα. Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή.

Το δεύτερο εργαλείο έχει να κάνει με την αναγνώριση προαιρετικής ασφάλισης και αφορά ασφαλισμένους που έχουν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία που έχουν υποβάλλει την αίτηση. Έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως και τρία χρόνια εφόσον προκύπτει ότι τους λείπουν για τη θεμελίωση των 4.5000 ενσήμων και η αίτηση για την προαιρετική ασφάλιση μπορεί να υποβληθεί ακόμα και αν δεν την έχει υποβάλλει ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης για τη συνταξιοδότησή του και διαπιστωθεί με τον έλεγχο ασφάλισης, ότι δεν έχει τις απαιτούμενες ημέρες, άρα μπορεί να τις καλύψει εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση για την κάλυψή τους.

Η διάταξη αυτή καλύπτει και τους ασφαλισμένους που τους λείπουν πάνω από 150 ημέρες ασφάλισης και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ την καταβολή, γιατί μπορεί να γίνει με δόσεις. Άρα είναι ένα πολύ θετικό εργαλείο.

Συνήθως οι αποκλίσεις στους υπολογισμούς εντοπίζονται στις καρτέλες ενσήμων, που άλλα μπορεί να βλέπει ο ασφαλισμένος να έχει η καρτέλα (πχ 25 ένσημα το μήνα) και άλλα να διαπιστώσει ο έλεγχος, όπως να έχουν κατατεθεί ασφαλιστικές εισφορές για λιγότερα ένσημα (πχ 21).

Στις περιπτώσεις που γίνονται δηλώσεις απώλειας βιβλιαρίων, προχωράει η έκδοση σύνταξης με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν δύο χρόνια πριν την ημερομηνία που θεμελιώνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή την ηλικία συνταξιοδότησης, να μαζεύουν το ασφαλιστικό τους βιογραφικό και να διαπιστώνουν το αληθές της ασφάλισης, είναι το εργαλείο της προσυνταξιακής βεβαίωσης.

Πηγή: ertnews.gr