Οι Αγιασμοί στα Δημοτικά Σχολεία των Τρικάλων

Τοπικα


Οι Αγιασμοί στα Δημοτικά Σχολεία και νηπιαγωγεία των Τρικάλων θα γίνουν ως εξής: