Μεγάλη αύξηση των εμπορευματικών συναλλαγών – Η υπερίσχυση των εισαγωγών “φουντώνει” το εμπορικό έλλειμμα

Οικονομια

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν εφέτος τον Απρίλιο τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές προϊόντων, με τις δεύτερες όμως να υπερτερούν σημαντικά, διευρύνοντας περαιτέρω το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μας.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6,854 δισ. ευρώ έναντι 5,033 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 36,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 888,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 883,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,2%.

Στον αντίποδα η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 4,106 δισ. ευρώ έναντι 3,195 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 28,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 305,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 305,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 ανήλθε σε 2,747, δισ. ευρώ έναντι 1,837 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 49,5%.
Στο πρώτο τετράμηνο τρέχοντος έτους, η αξία των εισαγωγών έφθασε τα 27,024 δισ. ευρώ έναντι 18,563 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 45,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 4,434 δισ. ευρώ, δηλαδή 30,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 4,411 δισ. ευρώ, δηλαδή 30,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 15,723 δισ. έναντι 11,979 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 31,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,920 δισ. ευρώ, δηλαδή 21,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,910 δισ. ευρώ, δηλαδή 21,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε σε 11,301 δισ. ευρώ, έναντι 6,583 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 71,6%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2,514 δισ. ευρώ, δηλαδή 46,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2,500 δισ. ευρώ, δηλαδή 46,8%.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ΕΡΤ

Πηγή: ertnews.gr