Η δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2020 – Οι τομείς με τις περισσότερες επιχειρήσεις

Οικονομια

Στο 1.012.019 έφθανε ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων στη χώρα μας το 2020, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 984.001 ενεργές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων και για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, δείχνουν ότι:

  • Το 2020 ο αριθμός των “γεννήσεων” επιχειρήσεων, ανήλθε σε 47.103 επιχειρήσεις, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 47.418, ενώ ο αριθμός των θανάτων των επιχειρήσεων, ανήλθε σε 22.456 επιχειρήσεις, σημειώνοντας μείωση 23,2% σε σχέση με το έτος 2019 που είχε ανέλθει σε 29.238 επιχειρήσεις.
  • Ο αριθμός απασχολουμένων των ενεργών επιχειρήσεων, στο υπό εξέταση έτος ανήλθε σε 3.918.376 άτομα, σημειώνοντας μείωση 4,8% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 4.116.903 άτομα. Ο αριθμός των απασχολουμένων στις γεννήσεις επιχειρήσεων, ανήλθε σε 97.548 άτομα, σημειώνοντας μείωση 14,9% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 114.641 άτομα. Ο αριθμός των απασχολουμένων στους θανάτους επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 36.190 άτομα, σημειώνοντας μείωση 31,2% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 52.614 άτομα.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

  • Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 141.437 ενεργές επιχειρήσεις και 159.597 απασχολούμενους.
  • 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 97.335 ενεργές επιχειρήσεις και 243.690 απασχολούμενους.
  • 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 13.745 ενεργές επιχειρήσεις και 105.400 απασχολούμενους.
  • 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 13.167 ενεργές επιχειρήσεις και 325.378 απασχολούμενους.

Επιμέλεια: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ertnews.gr