ΕΚ: Προστασία των γυναικών που φεύγουν από τον πόλεμο και τη βία λόγω φύλου

Νεα

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από την Ουκρανία που ξεφεύγουν από τη βία και τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής πορνείας και της σεξουαλικής επίθεσης συζήτησαν τα μέλη των επιτροπών δικαιωμάτων των Γυναικών και Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ μαζί με ειδικούς

Κεντρικό θέμα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες από την Ουκρανία και πώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η βοήθεια της ΕΕ. Τα συγκεκριμένα σημεία που τέθηκαν προς συζήτηση περιλάμβαναν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό για την υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων, την ιστορική ενεργοποίηση της Οδηγίας για την Προσωρινή Προστασία, τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ, την ανάγκη για συντονισμένη απάντηση στα κράτη μέλη και επίπεδο ΕΕ και το σχέδιο 10 σημείων της Επιτροπής για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες.

Εκτός από τις άμεσες ανάγκες και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από την Ουκρανία, τονίστηκε η σημασία της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας ότι η απάντηση της ΕΕ πρέπει να είναι ευαίσθητη ως προς το φύλο. Αρκετά μέλη του ΕΚ έκρουσαν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για καλά ριζωμένα δίκτυα εκμετάλλευσης στην περιοχή και αναφέρθηκαν στην ανάγκη παροχής σαφών πληροφοριών στους αιτούντες άσυλο μέσω λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία, διευθέτησης ζητημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται στην Ουκρανία και εκπαίδευσης των αξιωματικών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής βίας.

Αναλύθηκε επίσης η πρόσβαση στην άμβλωση για τα θύματα βιασμού, με ορισμένους να τονίζουν ότι στην Πολωνία, για παράδειγμα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη δεδομένης της σχεδόν ολοκληρωτικής de facto απαγόρευσης των αμβλώσεων. Ζητήθηκε να ποινικοποιηθεί η προσέλκυση σεξουαλικών υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας ότι η ατιμωρησία το επιτρέπει στους διακινητές. Πολλοί μίλησαν για το πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί τη σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο και όλοι συμφώνησαν ότι η φροντίδα της εγκυμοσύνης, η υποστήριξη και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες για την παροχή βοήθειας στις γυναίκες πρόσφυγες.

Πηγή: ertnews.gr