ΕΚ: Η αναθεώρηση των Συνθήκων απαραίτητη για την εφαρμογή των προτάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Νεα

Ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

Ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οι «φιλόδοξες και εποικοδομητικές προτάσεις» που προέκυψαν από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, απαιτούν αλλαγές στις Συνθήκες, με στόχο μια απλούστερη, πιο διαφανή, πιο υπεύθυνη και πιο δημοκρατική ΕΕ.

Για το σκοπό αυτό, η Ολομέλεια ζητά από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να προετοιμάσει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών της ΕΕ, κάτι που θα πραγματοποιηθεί με σχετική Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτή τη διαδικασία, η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη προσοχή στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητώντας την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η ΕΕ καλείται επίσης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην προώθηση της αειφορίας παγκοσμίως, ενώ η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η γνήσια δημοκρατία μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον τερματισμό της ομοφωνίας στο Συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών τόνισε ότι οι προσδοκίες, οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των πολιτών ακούστηκαν δυνατά και ξεκάθαρα σε αυτήν την άνευ προηγουμένου εκδήλωση συμμετοχικής δημοκρατίας και ότι το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σεβαστό.

Πολλοί τόνισαν επίσης ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο παράλληλα με ισχυρότερη δημοκρατική εκπροσώπηση σε επίπεδο ΕΕ, ενώ αλλοι εστίασαν σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους οι προτάσεις με γνώμονα τους πολίτες απαιτούν βαθιές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών ευρωπαϊκών εκλογών καθώς και νέων εξουσιών της ΕΕ σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η μετανάστευση και η άμυνα. Ορισμένοι πάντως ομιλητές επέκριναν τη Διάσκεψη, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν εσφαλμένη και ότι οι προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώμη.

Την ερχόμενη Δευτέρα, Ημέρα της Ευρώπης οι τρεις Συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής θα παρουσιάσουν την τελική έκθεση της Διάσκεψης στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε τελετή λήξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο .

Πηγή: ertnews.gr