Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Οικονομια

Στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, προχωράει η κυβέρνηση. 

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα προβλέπονται:

  • Η παράταση έως 31/01/2023, της καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
  • Η παράταση έως τις 30/12/2022 της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Όσον αφορά στα κριτήρια χορήγησης της Επιστρεπτέας – και συγκεκριμένα αυτό για την απασχόληση- από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι: 

  • Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 02/11/2022, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ertnews.gr