Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Εγκρίθηκαν 100 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του

Οικονομια

Εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του έργου «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας», από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, «το έργο είναι ένα σύγχρονο εργαλείο συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και διάρκειας 8 μηνών και στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση όλων των δομών και ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς τα Μέλη του και τρίτους ενδιαφερόμενους για επιχειρηματικά θέματα.

Το Β.Ε.Α με την πρόταση αυτή, θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

  • Αναβάθμιση της εσωτερικής του Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό.
  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop)
  • Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
  • Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων “Athens Business Toolkit”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που εξέδωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση, για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς τις επιχειρήσεις της Αθήνας», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: ertnews.gr