Έκθεση σοκ για το βιοτικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οικονομια

Το βιοτικό επίπεδο των Βρετανών θα πέσει στο χειρότερο επίπεδο για έναν αιώνα συμπεραίνει το think tank Resolution Foundation.

Η νέα έκθεση αποκαλύπτει πως τα εισοδήματα των νοικοκυριών μπορούν να αλλάξουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέχρι το 2026-27.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο βαθύ, αλλά επίσης πολύ μεγαλύτερη διάρκειας από την τρέχουσα συζήτηση για μια «χειμερινή κρίση».

Οι μεγάλες μειώσεις στα έσοδα προκαλούνται από ένα συνδυασμό αυξανόμενων ενεργειακών λογαριασμών και της ασθενούς παραγωγικότητας, και της αύξησης των κερδών τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι ο/η νέα πρωθυπουργός είναι απαραίτητο να απαντήσει σε αυτή την προοπτική με δραστικές πολιτικές, διαφορετικά η κυβέρνηση «διακινδυνεύει να ηγείται κατά το αποκορύφωμα όχι μόνο των χειρότερων δύο ετών για τα εισοδήματα σε έναν αιώνα, αλλά και το πιο μακροπρόθεσμο αποκορύφωμα των δύο χαμένων δεκαετιών για τα βρετανικά νοικοκυριά».

Σημαντικά ευρήματα της έκθεσης

Αν και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 13 % ακόμη και υπό σχετικά συντηρητικές προβλέψεις (δυνητικά φθάνοντας το 15 τοις εκατό για τους φτωχότερους). Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τη μέση πραγματική αμοιβή το δεύτερο τρίμηνο του 2023 9 τοις εκατό χαμηλότερη από ό,τι δύο χρόνια νωρίτερα και να εξαλείψει κάθε αύξηση των μισθών από το 2003. Και ακόμη και με μια αναβάθμιση των παροχών 10 τοις εκατό τον Απρίλιο του 2023, η μείωση της πραγματικής αξίας των παροχών το 2022 και το 2023 δεν θα αποκατασταθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

Χωρίς νέες αλλαγές πολιτικής, το τυπικό πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών προβλέπεται να μειωθεί κατά 5% το 2022-23 και ένα επιπλέον 6% το 2023-24.

Το συνδυασμένο προσθετικό χτύπημα του 10% μεταφράζεται ως η πιο αρνητική διετή αλλαγή του περασμένου αιώνα και τουλάχιστον – διπλάσια από την πτώση μεταξύ 2009-10 και 2011-12 – ενώ ισοδυναμεί με πτώση 2.800 λιρών.

Ένας συνδυασμός στασιμότητας των κερδών μαζί με το ενεργειακό σοκ σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται καθ’οδόν για δύο χαμένες δεκαετίες αύξησης του εισοδήματος.

Τα μέσα πραγματικά εισοδήματα αναμένεται να είναι 7% χαμηλότερα το 2024-25 σε σχέση με το 2019-20 (το χειρότερο κοινοβούλιο στην ιστορία για ανάπτυξη, με μεγάλη διαφορά).

Επιπλέον, τα εισοδήματα προβλέπεται επί του παρόντος να είναι χαμηλότερα το 2026-27 από ό,τι το 2016-17 και μόνο οριακά πάνω από το 2006-07.

Ο αριθμός των πολιτών που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας προβλέπεται επί του παρόντος να αυξηθεί από 11 εκατομμύρια το 2021-2022 σε 14 εκατομμύρια το 2023-24 – μια αύξηση από 17 σε 21 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένων του 30 τοις εκατό των παιδιών.
Η παιδική φτώχεια προβλέπεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το ανώτερο επίπεδο της δεκαετίας του 1990.

Θα απαιτηθούν μεγάλες αλλαγές στις οικονομικές προβλέψεις ή/και στην πολιτική για να βελτιωθεί σημαντικά αυτή η προοπτική.

Πηγή: Resolution Foundation

Ανταπόκριση Λονδίνο: Ευδοξία Λυμπέρη

 

Πηγή: ertnews.gr